Frivillige

Rødding Lokalhistoriske Arkiv

Til glæde for eftertiden bevarer

vi nu- og fortiden.

FRIVILLIGE MEDARBEJDERE

Nedenstående frivillige medhjælpere træffes på arkivet i åbningstiden:


Clara Jørgensen

Else Lei

Ester Torp

Hanne Andersen

Hanne Ejsing Madsen

Inge Rostgaard Madsen

Inger Frederiksen

Karen Skovbjerg

Kirsten Nebel Nissen

Lars Thisgaard

Marie Diedrichsen

Mette Christensen

Niels Christian Andersen

Olav Markussen

Vera Mortensen

Wilhelm Frederiksen


3 - 4 gange om året samles de frivillige medhjælpere, hvor arkivets løbende og kommende aktiviteter bliver drøftet og der er kaffe og rundstykker de dage.


Et godt arbejdsklima er nemlig en betingelse for frivilligt arbejde, og med de lokaleforhold vi har, er der fine betingelser for et godt samarbejde.


Copyright @ All Rights Reserved